Lady Pank

Zgłoszenie do artykułu: Lady Pank

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Lady Pank

Data powstania:

1982
Zespół powstał na wiosnę w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Warszawska grupa rockowa utworzona wiosną 1982 r. z inicjatywy Jana Borysewicza – voc., g., z Januszem Panasewiczem – voc., Edmundem Stasiakiem – g., Pawłem Kawką – bg., Andrzejem Polakiem – dr. W tym składzie zadebiutowała w sierpniu 1982 r. na koncercie inaugurującym działalność klubu studenckiego „Park” w Warszawie. Kilka miesięcy później Pawła Kawkę zastąpił Paweł Mścisławski, a Andrzeja Polaka Jarosław Szlagowski. Debiutancki repertuar zespołu stanowiły piosenki z muzyką Jana Borysewicza do tekstów Andrzeja Mogielnickiego. Wypełniły one pierwszy LP Lady Pank, wydany w 1983 r. Piosenki takie, jak Fabryka małp, Mniej niż zeroVademecum skauta, zajmowały czołowe miejsca na radiowych, telewizyjnych i prasowych listach przebojów.

W latach 1983–1985 grupa wystąpiła na wielu koncertach w kraju. Wzięła m.in. udział w Rock Arenie w Poznaniu w 1983 r., Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w latach 1983–1984 i Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1985 r.

Nagrała też LP Ohyda i LP Lady Pank 3, które wraz z pierwszą płytą sprzedano w rekordowym w historii polskiego rocka nakładzie sześciu milionów egzemplarzy. Koncertowała w Wielkiej Brytanii, Finlandii, ZSRR i Czechosłowacji. Na festiwalu piosenki w Tokio w 1985 r. zdobyła wyróżnienie, a Jan Borysewicz otrzymał tam I nagrodę i tytuł „The Best Composer”. W klubach polonijnych w USA promowała wydany tam LP Drop Everything. W kraju wystąpiła w filmie To tylko rock (reż. Paweł Karpiński) i nagrała muzykę do rysunkowego serialu telewizyjnego O dwóch takich, co ukradli księżyc.

Wiosną 1986 r. Jarosława Szlagowskiego zastąpił Andrzej Dylewski. Atmosfera, jaka wytworzyła się wokół zespołu w związku z zachowaniem lidera podczas koncertu we Wrocławiu w czerwcu 1986 r. i stylem bycia pozostałych muzyków, sprawiła, że grupa musiała zawiesić działalność. Wznowiła ją w 1987 r. z Wiesławem Golą – dr. i współpracującym okazjonalnie Jerzym Suchockim – kbrd.

W 1988 r. nagrała kolejny LP Tacy sami, który – wydany w USA jako CD – promowała na koncertach w klubach polonijnych. Z USA powróciła w niepełnym składzie. Na Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie w 1989 r. wystąpiła w składzie: Jan Borysewicz – voc., g., Janusz Panasewicz– voc., Jarosław Szlagowski – dr. i Robert Janiszewski – bg. Tego ostatniego zastąpił wkrótce Bogdan Kowalewski.

W 1989 r. nastąpiły też kolejne zmiany personalne. Do grupy dołączyli Piotr Urbanek – bg. i Konstanty Joriadis – kbrd. Z nimi występowała na koncertach klubowych i festiwalach, nagrała LP i CD Zawsze tam, gdzie ty i wyjechała po raz trzeci do USA. Po zakończeniu występów w klubach polonijnych ponownie zawiesiła działalność. Powróciła na polską scenę rockową w maju 1994 r. w składzie: Jan Borysewicz – voc., g., Kuba Jabłoński – dr., Krzysztof Kieliszkiewicz – bg., Andrzej Łabędzki – g., Janusz Panasewicz – voc.

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 54 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia