Muzyka z chodnika, vol. 1

Zgłoszenie do artykułu: Muzyka z chodnika, vol. 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Różni wykonawcy

Fanatic

główny wykonawca

wokal

1

Bayer Full

główny wykonawca

wokal

2

Love System

główny wykonawca

wokal

3

Ex Problem

główny wykonawca

wokal

4

Model M.T.

główny wykonawca

wokal

5

Mister Dex

główny wykonawca

wokal

6

Atlantis

główny wykonawca

wokal

7

Lolita

główny wykonawca

wokal

8

Vabank

główny wykonawca

wokal

9

Centrum

główny wykonawca

wokal

11

Keys

główny wykonawca

wokal

12

Casino

główny wykonawca

wokal

13

Din Dong

główny wykonawca

wokal

14

Bingo

główny wykonawca

wokal

15

Bibliografia