Ballady i romanse Cygańskie

Zgłoszenie do artykułu: Ballady i romanse Cygańskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Tenard, Andrzej

główny wykonawca, wybór, opracowanie muzyczne

wokal, gitara

1–16

Siejka, Marian

główny wykonawca

skrzypce

1–16

Kuta, Dominik

główny wykonawca

gitara

1–16

Machalski, Tadeusz

główny wykonawca

gitara

1–16

Witomski, Piotr

główny wykonawca

akordeon, klarnet

1–16

Grochala, Andrzej

główny wykonawca

kontrabas

1–16

Michalska, M.

główny wykonawca

chórki

1–16

Swinoga, D.

główny wykonawca

chórki

1–16

Osiński, Witold

realizacja dźwięku

Bokowy, Stanisław

mastering

Mitura, Ireneusz

projekt graficzny

Bibliografia