Filtry

New York Times

Autor słów: Włast, Andrzej

Autor muzyki: Wars, Henryk

Na wojence zob. Jak to na wojence

Autor słów: Tarnowski, Władysław

Autor muzyki: nieznany

Zawiera: Dodatkowe informacje Tekst utworu Nagranie
Nasza artyleria zob. List do cara

Autor słów: nieznany

Autor muzyki: nieznany

Zawiera: Dodatkowe informacje Tekst utworu
Na fujarce zob. A za lasem, wołki moje
Zawiera: Dodatkowe informacje Tekst utworu
Nasza armata zob. Armata

Autor słów: Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Zawiera: Dodatkowe informacje Tekst utworu
Nie będę się włóczył zob. Dziewczę z Amsterdamu

Autor słów: Stiller, Robert

Zawiera: Dodatkowe informacje Tekst utworu
Na przypiecku

Autor słów: Warszawski, Marek

Autor muzyki: Warszawski, Marek

Zawiera: Dodatkowe informacje Tekst utworu
Nimfy

Autor słów: Stern, Anatol

Autor muzyki: Grabowski, Krzysztof

Zawiera: Tekst utworu
Noc jaśnista przed nami rozświeciła gwiazdami zob. Hej, chłopcy, bagnet na broń

Autor słów: Krahelska, Krystyna Irena

Autor muzyki: Krahelska, Krystyna Irena

Zawiera: Dodatkowe informacje Tekst utworu
Strona z 334