Antoni Piwarski i Spółka

Zgłoszenie do artykułu: Antoni Piwarski i Spółka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Antoni Piwarski i Spółka

Antoni Piwarski i S-ka

A. Piwarski i S-ka

Wydawnictwo księgarni muzycznej i wypożyczalni nut Antoniego Piwarskiego i Spółki

Typ instytucji:

księgarnia muzyczna

Adres stacjonarny:

Kraków

Informacje

Teodor Gieszczykiewicz (1855–1937) założył księgarnię w 1897 r. wraz z Janem Drozdowskim i Antonim Piwarskim pod nazwą Jan Drozdowski. W 1898 r. przeszła na własność Teodora Gieszczykiewicza i Antoniego Piwarskiego i zmieniła nazwę na Antoni Piwarski i Sp. Po śmierci Antoniego Piwarskiego w 1929 r. Tedora Gieszczykiewicz przejął księgarnię na własność, od 1933 r. prowadził księgarnię pod własnym nazwiskiem[1].

Bibliografia