Ferdynand Hösick

Zgłoszenie do artykułu: Ferdynand Hösick

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Ferdynand Hösick

Ferdynand Hoesick

Księgarnia Ferdynanda Hoesicka

Typ instytucji:

księgarnia

skład nut

Adres stacjonarny:

ul. Senatorska 496, Warszawa

Informacje

Ferdynand Wilhelm Hoesick (1835–1900).

Ferdynand Hoesick (1867–1941)[1].

Bibliografia