Ferdynand Hösick

Zgłoszenie do artykułu: Ferdynand Hösick

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (89)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Modlitwa: Głos duszy

Ferdynand Hösick

1888

Modlitwa: Głos duszy

Ferdynand Hösick

1904

Habanera

Ferdynand Hösick

1885

Pożegnanie Arabki

Ferdynand Hösick

Pokusa: walc

Ferdynand Hösick

1880

Serenada: legenda włoska

Ferdynand Hösick

1900

Serenada: legenda włoska

Ferdynand Hösick

1920

Żal

Ferdynand Hösick

1890

Kwiaciarka

Ferdynand Hösick

1888

Kwiaciarka

Ferdynand Hösick

1895

Kiedy kogoś ktoś pozdrowi: ulubiona piosnka szkocka

Ferdynand Hösick

1860

Pożegnanie z życiem

Ferdynand Hösick

1888

Zwiędłe liście

Ferdynand Hösick

1885

Błagam Cię matko: op. 7

Ferdynand Hösick

1890

Arioso

Ferdynand Hösick

1885

Julia: melodia

Ferdynand Hösick

1904

Śpiew hiszpański

Ferdynand Hösick

1890

Ojcze nasz

Ferdynand Hösick

1905

Veni Creator

Ferdynand Hösick

1905

Urok: mazurek do śpiewu

Józef Kaufmann i Spółka

1860

Msza na 3 głosy męskie z tow[arzyszeniem] organu

Ferdynand Hösick

Msza na 3 głosy z tow[arzyszeniem] organu

Ferdynand Hösick

Dama kierowa: polka

Ferdynand Hösick

1881

Pod krucyfiksem: na 2 gł[osy]

Ferdynand Hösick

Czemu?

Ferdynand Hösick

Czemu?

Ferdynand Hösick

Pieśni do Mszy świętej: na 4 głosy

Ferdynand Hösick

Donna Klara: melodia

Ferdynand Hösick

1900

Pieśń zakazana: melodia: op. 5

Ferdynand Hösick

1901

O salutario: na dwa głosy (mezzo sopran i tenor) z tow[arzyszeniem] fortep[ianu] lub fisharm[onii]

Ferdynand Hösick

Wiosna

Ferdynand Hösick

A jednak zdradzał: Non m’amava

Ferdynand Hösick

1899

Śpiewacy wdzięczni gajów pól

Ferdynand Hösick

Po balu

Ferdynand Hösick

Moja róża

Ferdynand Hösick

Szkoła śpiewu teoretyczno-praktyczna zebrana z najcelniejszych autorów. Część 1

Ferdynand Hösick

1887

Krakowiak

Ferdynand Hösick

Chciałbym: romans do śpiewu na głos z fortepianem

Ferdynand Hösick

1884

Piosnka o piosence

Ferdynand Hösick

1902

Skrzypki – swaty: mazurek do śpiewu: na głos z fortepianem

Ferdynand Hösick

Sny miłości: walc

Ferdynand Hösick

Graduale na trzy głosy

Ferdynand Hösick

1872

Msza: na 4 głosy mieszane z towarzyszeniem organów

Ferdynand Hösick

1872

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego: na chór 4 głosowy i głosy solowe

Ferdynand Hösick

1872

Ave Maria: duet na Alt i Tenor

Ferdynand Hösick

1872

Już idzie maj

Ferdynand Hösick

Sen nocy letniej: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Ferdynand Hösick

Barkarola

Ferdynand Hösick

Zdrowaś Maria: z towarzyszeniem fortepianu

Ferdynand Hösick

Zdrowaś Marya z towarzyszeniem fortepianu

Ferdynand Hösick

Msza na 4 głosy z towarzyszeniem organu

Ferdynand Hösick

Pieśni do Mszy Świętej na 3 głosy

Ferdynand Hösick

Piękna tancerka: gawot

Ferdynand Hösick

1901

Aniele stróżu duszy: modlitwa

Ferdynand Hösick

1902

Modlitwa: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Józef Kaufmann i Spółka

Zdrowaś Maryjo

Ferdynand Hösick

Pobladły listek

Ferdynand Hösick

Nie wraca

Ferdynand Hösick

Pozdrowienie Anielskie

Ferdynand Hösick

Benedictus: na 4 głosy z towarzyszeniem organów

Ferdynand Hösick

Dumka

Ferdynand Hösick

1898

Hymn do Pana Jezusa: na jeden głos

Ferdynand Hösick

Kiedy ranne wstają zorze: czterośpiew z towarzyszeniem organów

Ferdynand Hösick

1903

Mazur na fortepian

Ferdynand Hösick

1873

Modlitwa Pańska: na jeden głos

Ferdynand Hösick

Modlitwa do Boga Rodzicy: na jeden głos

Ferdynand Hösick

1900

Polna różyczka

Ferdynand Hösick

1866

Polna różyczka

Ferdynand Hösick

1870

Msza „Boże Stwórco”: na 4 głosy

Ferdynand Hösick

Przestroga

Ferdynand Hösick

Piosenki starej Warszawy. Cz. 1 : Z repertuaru Józefy Borowskiej

Ferdynand Hösick

1915

Selim i Fatyma

Ferdynand Hösick

Serenada

Ferdynand Hösick

1920

Zdrowaś Marya: (Modlitwa Matki)

Ferdynand Hösick

Loveley: pieśń ludowa: na jeden lub dwa głosy

Ferdynand Hösick

Ulubione Eldorado: walce na fortepian: śpiewane przez Angielki

Ferdynand Hösick

Msza pasterska ułożona: na 3 głosy z tow[arzyszeniem] org[anów]

Ferdynand Hösick

Cztery zwrotki: mazurek

Ferdynand Hösick

Msza na 4 głosy z towarzyszeniem organu

Ferdynand Hösick

Korale: dumka kozacza

Ferdynand Hösick

1898

Mów do mnie jeszcze: nowy walc na fortepian z motywów pieśni Tostiego

Ferdynand Hösick

1901

Ninon

Ferdynand Hösick

Pajęczyna: op. 2 nr 2

Józef Kaufmann i Spółka

1880

Czy aniołek, czy diabełek?

Ferdynand Hösick

Pieśni Gabrielli: op. 25. Nr 1 : Z księgi pamiątek

Ferdynand Hösick

Pieśni Gabrielli: op. 25. Nr 2 : Podarunek

Ferdynand Hösick

1897

Libera me, Domine: na chór 4-głosowy mieszany bez akompaniamentu: op. 10 nr 2

Ferdynand Hösick

Msza „Z odgłosem”: na chór czterogłosowy mieszany z towarzyszeniem organu

Ferdynand Hösick

1890

Msza święta: na jeden lub cztery glosy mieszane z towarzyszeniem organu

Ferdynand Hösick

Więcej...
Bibliografia