Księgarnia św. Wojciecha

Zgłoszenie do artykułu: Księgarnia św. Wojciecha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Księgarnia św. Wojciecha

Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha

Drukarnia św. Wojciecha

Adres stacjonarny:

pl. Wolności 1, Poznań

Informacje

Księgarnia św. Wojciecha powstała w 1884 r., zaś Drukarnia w 1899 r. Nazywała się odtąd Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha. Po II wojnie światowej funkcjonowała przez krótki czas jako Drukarnia św. Wojciecha (pod zarządem państwowym). W 1950 r. jej nazwę zmieniono na Poznańskie Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka. Od lat 90. funkcjonuje ponownie jako Księgarnia i Drukarnia Św. Wojciecha[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.