Księgarnia św. Wojciecha

Zgłoszenie do artykułu: Księgarnia św. Wojciecha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (57)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Polski śpiewnik narodowy z melodiami

2

Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha

1919

Myszka: humoreska: op. 9 nr 5

Księgarnia św. Wojciecha

1936

Ze wszystkich serc: motet: op. 5, nr. 2

Chmielewski, Jan

1935

2 pieśni do Matki Bożej

Gałdyński, Jan

1935

Cześć polskiej ziemi: 104 pieśni w układzie na 2 głosy

3

Księgarnia św. Wojciecha

1935

4 motety kopernikowskie: na chór mieszany a cappella

Towarzystwo Związkowe Kompozytorów

1937

Baśń: śpiew z tow[arzyszeniem] fortepianu: op. 21, nr 2

Towarzystwo Związkowe Kompozytorów

1939

Concerto: koncert na głos i orkiestrę: op. 8

Towarzystwo Związkowe Kompozytorów

1938

Jesienna mgła: śpiew z tow[arzyszeniem] fortepianu: op. 21, nr 1

Towarzystwo Związkowe Kompozytorów

1939

Kołysanka: na śpiew i fortepian

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Kołysanka o białych bzach: śpiew z tow[arzyszeniem] fortepianu: op. 7, nr 3

Księgarnia św. Wojciecha

1939

Cześć Maryi: pieśni do Najświętszej Maryi Panny: na dwa równe głosy z towarzyszeniem organów (lub chór mieszany)

2

Krawczyk, Michał

1936

Nowe trzy pieśni religijne

Nowak, Jan

1936

Pieśń ku czci Nieznanego Żołnierza: na chór męski a cappella

Nowak, Janusz

1931

7 arii z opery komicznej „Kaszuby”: solo z towarzyszeniem fortepianu: opus 47. 1 : Gałgan

Księgarnia św. Wojciecha

1934

7 arii z opery komicznej „Kaszuby”: solo z towarzyszeniem fortepianu: opus 47. 2 : Lipa

Księgarnia św. Wojciecha

1933

Aria „Czy ty mnie kochasz?” z opery „Legenda Bałtyku”: na śpiew solo tenor lub sopran z towarzyszeniem fortepianu: op. 28

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Biały dom: na śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu: op. 26 nr 7

Księgarnia św. Wojciecha

1933

Błagalna pieśń do Matki Boskiej Częstochowskiej: op. 1 Nr 2

Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha

1920

Cztery pieśni polskie: (na motywach ludowych): op. 16, nr 2

Księgarnia św. Wojciecha

1931

Do broni ludy, powstańmy wraz!: (wielkopolska pieśń, r. 1948): na chór męski a cappella: op. 15 nr 6

Księgarnia św. Wojciecha

1938

Fala: na chór męski a cappella: op. 15 nr 1

Księgarnia św. Wojciecha

1937

Gansi łud

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Gdy szedłem wśród doliny …

Księgarnia św. Wojciecha

1932

Hymn Rzeczypospolitej Polskiej: partytura na chór mieszany

Księgarnia św. Wojciecha

1920

Hymn Rzeczypospolitej: na śpiew i fortepian: op. 38 nr 1

Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha

1921

Hymn kaszubski: op. 38 nr 6

Księgarnia św. Wojciecha

1921

Kaszubianka

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Kolęda warmijska. Nr 1 : na śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Koseder

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Ku czci Chrystusa Króla: trzy nowe pieśni: na chór unisono lub na solo mezzo-sopran-alt-baryton z towarzyszeniem fortepianu lub organów: op. 11, nr 5

Księgarnia św. Wojciecha

1937

Motet salezjański: ku czci błogosławionego księdza Jana Bosco na tle melodji i tekstu ks. dr Antoniego Hlonda: op. 18

Księgarnia św. Wojciecha

1932

Nasz Bałtyk: hymn Floty Polskiej: partytura na chór męski

Księgarnia św. Wojciecha

1920

Nasz Bałtyk: hymn floty polskiej: na śpiew i fortepian

Księgarnia św. Wojciecha

1921

O nie mów o mnie...: na chór męski a cappella: op. 15 nr 2

2

Księgarnia św. Wojciecha

1937

O polski kraju święty: na chór męski a capella: op. 38 nr 6

Księgarnia św. Wojciecha

1936

Odejdź Jasiu

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Pieśń do Matki Boskiej Królowej Akcji Katolickiej: opus 22, nr 10

Księgarnia św. Wojciecha

1938

Pieśń do Matki Boskiej w Dębkach nad morzem: op. 8, nr 7. A

Księgarnia św. Wojciecha

1937

Pieśń swatki z „Balladyny”: na solo z towarzyszeniem fortepianu: opus 16, nr 4

Księgarnia św. Wojciecha

1933

Rozumiem fal mowę …

Księgarnia św. Wojciecha

1932

Szewiec

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Tam w moim kraju…: op. 15 nr 5

Księgarnia św. Wojciecha

1936

Każda pieśń moja: pieśń do słów Edwarda Słońskiego na baryton lub mezzosopran z fortepianem: op. 2 nr 1

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Każda pieśń moja: pieśń do słów Edwarda Słońskiego na baryton lub mezzosopran z fortepianem: op. 2 nr 1

Księgarnia św. Wojciecha

1935

Panie! O Panie!: modlitwa: op. 2 nr 2

Poradowski, Stefan

1934

Do ciebie idę...: na śpiew z towarzyszeniem fortepianu, organów lub harmonium: op. 23

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Niepokalana: na śpiew z towarzyszeniem fortepianu, organów lub harmonium: op. 8

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Niepokalana: pieśń do Matki Boskiej Niepokalanej: na głos średni: op. 8

Księgarnia św. Wojciecha

1935

Spieszcie tu do mnie (Lourdes): na śpiew z towarzyszeniem fortepianu, organów lub harmonium: op. 6

Rozynek, Konrad

1934

Teraz i w godzinę...

Księgarnia św. Wojciecha

1936

Wiatry zwiały: do słów „Hani” Rydla: na śpiew, klarnet i fortepian

Wydawnictwo Józefa Madeja

1935

Utwory pośmiertne: op. 5

Anna Skarżyńska

1930

32 pieśni na trzy głosy równe lub cztery mieszane: utwory w łatwym układzie, przeznaczone dla stowarzyszeń religijnych

Księgarnia św. Wojciecha

1935

Pogrzeb Kościuszki

Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha

1917

A tatulo lulkę pali

Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha

1917

Przemówka i prześpiewka synka z tatusiem

Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha

1917

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.