Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

Zgłoszenie do artykułu: Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (24)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Illuxit sol: motetto de Martyribus: według rękopisu z roku około 1700

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1934

Missa Paschalis quatuor vocibus cantanda

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1930

Pogrzeb Kościuszki: kantata: na głosy solowe i chór mieszany

Gruberski, Eugeniusz

1933

Kaszebście nuti: pieśni kaszubskie: 13 pieśni na głos z fortepianem. Zeszyt 1

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1935

Kaszebście nuti: pieśni kaszubskie: 13 pieśni na głos z fortepianem. Zeszyt 2

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1935

Pieśń o burmistrzance

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1930

Utwory łatwe na chór mieszany: Stanisław Kazuro: pieśni ludowe op. 54

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1934

Cztery pieśni na głos i fortepian: op. 4

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1932

Pieśni kurpiowskie: na chór mieszany a cappella

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1933

Cztery pieśni: śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1933

5 pieśni z Podbeskidzia Śląskiego: na śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu: opus 21, nr 7. A : wydanie na sopran lub tenor

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1935

5 pieśni z Podbeskidzia Śląskiego: opus 21, nr 7. B : wydanie na alt-mezzosopran lub baryton

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Cztery arie z opery „Legenda Baltyku”: op. 28. Nr 1 : Czy ty mnie kochasz?

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Cztery arie z opery „Legenda Baltyku”: op. 28. Nr 2 : Kocham Bałtyku wody

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Hej żeglarze

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Wiodą mnie twe oczy

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Dwie pieśni: na śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1933

Idę przy tobie: pieśń na głos średni i fortepian do słów Henryka Zbierzchowskiego: op. 2 nr 4

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Utwory średniej trudności na chór szkolny

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1934

Utwory łatwe na chór mieszany

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1934

Dwie pieśni: śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1933

Utwory łatwe na chór mieszany

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1934

Utwory łatwe na chór mieszany

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1934

Cztery pieśni: śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.