Pieśń o burmistrzance

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń o burmistrzance

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń o burmistrzance Kasprowicz, Jan (słowa)
Maklakiewicz, Jan (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Maklakiewicz Jan, Kasprowicz Jan

Data wydania:

1930

Miejsce wydania:

Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej, Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Muzyki

Data druku:

1928

Miejsce druku:

Warszawa: Józef Konarzewski (litografia); W. Kościesza (sztych)

Znak wydawniczy:

T. W. M. P. 9

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2296 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 7 stron o wymiarach 32 na 25 cm. Utwór dedykowany Hance Ordonównie.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.