Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Zgłoszenie do artykułu: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (22)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Na Anioł Pański: melodeklamacja

2

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1910

Na Anioł Pański: melodeklamacja

3

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Na Anioł Pański: melodeklamacja

4

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1934

Na Anioł Pański: monodeklamacja

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Najpiękniejsze piosnki: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1906

Najpiękniejsze piosnki: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1920

Nie płacz nade mną

Gebethner i Wolff

Nie płacz nade mną

2

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1910

Nie płacz nade mną

3

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1910

Pod jaworem: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1909

Pod jaworem: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1918

Pod jaworem: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

7

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1931

Trzy pieśni: śpiew i fortepian

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1933

W blasku księżycowym

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1911

Luli: śpiew z towarzyszeniem fortepianu: op. 7

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1878

Śpiewnik na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Nr 1 : Szumi w gaju brzezina

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1878

Śpiewnik na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Nr 2 : Siwy koniu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1878

Ballada o Florianie Szarym: z opery „Rokiczana”

3

Sekcja_imStanislawa_Moniuszki_przy_Warszawskim_Towarzystwie_Muzycznym

1930

Na skrzydłach pieśni: na sopran lub tenor

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1931

Srebrne dzwonki: dzwonek wieczorny

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1932

Szatan: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1875

Ave Maria: śpiew religijny z towarzyszeniem fortepianu lub organu i wiolonczelli

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1876

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.