Adamiak, Elżbieta

Zgłoszenie do artykułu: Adamiak, Elżbieta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Czas twojego życia

Adamiak, Elżbieta

Chyliński, Waldemar

Jak dobrze się wybacza

Adamiak, Elżbieta
Juszczyszyn, Wacław

Cygan, Jacek

Jesienna zaduma

Adamiak, Elżbieta

Harasymowicz, Jerzy

Kamień

Adamiak, Elżbieta

Poniedzielski, Andrzej

Kołysanka dla Weroniki

Adamiak, Elżbieta

Poniatowski, Andrzej

Mario – erotyk

Adamiak, Elżbieta

Andrus, Artur

Na ulicy Otwartej dłoni

Adamiak, Elżbieta

Andrus, Artur

Najlepsze lata – Atlantyda

Adamiak, Elżbieta

Baran, Józef

No i cóż, chyba wiosna

Adamiak, Elżbieta

Poniedzielski, Andrzej

O chwilach

Adamiak, Elżbieta

Chyliński, Waldemar

Opisywanie mieszkania

Adamiak, Elżbieta

Zych, Jan

Pat

Adamiak, Elżbieta

Chałupska, Zofia

Piosenka o chyba jeszcze miłości

Adamiak, Elżbieta

Poniedzielski, Andrzej

Poruszam się na pograniczu kiczu

Adamiak, Elżbieta

Poniedzielski, Andrzej

Pozwól mi pozbierać łzy

Adamiak, Elżbieta

Cygan, Jacek

Prośba o nadzieję

Adamiak, Elżbieta

Baran, Józef

Przybywa czasu w nas

Adamiak, Elżbieta

Cygan, Jacek

Punkt widzenia

Adamiak, Elżbieta

Poniedzielski, Andrzej

Rozmowy przy świecach

Adamiak, Elżbieta

Cygan, Jacek

Sen z różowym tłem

Adamiak, Elżbieta
Pawlukiewicz, Andrzej

Poniedzielski, Andrzej

Sobie razem

Adamiak, Elżbieta

Poniedzielski, Andrzej

Sytuacja w drzwiach

Adamiak, Elżbieta

Poniedzielski, Andrzej

Szara piosenka

Adamiak, Elżbieta

Baran, Józef

W górach jest wszystko co kocham

Adamiak, Elżbieta

Harasymowicz, Jerzy

Wierszyk o wronach

Adamiak, Elżbieta

Gałczyński, Konstanty Ildefons

Więcej...
Bibliografia