Afanasjew, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Afanasjew, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Afanasjew, Jerzy

Data urodzenia:

11 września 1932

Miejsce urodzenia:

Wilno

Data śmierci:

26 września 1991

Miejsce śmierci:

Gdańsk

Informacje

Reżyser, poeta pisarz. W 1954 r. został jednym z założycieli studenckiego teatru Bim-Bom. Wystawiał swoje sztuki między innymi w Moskwie, Paryżu, Rostocku, Amsterdamie, Brukseli Rotterdamie i Wiedniu. W reżyserowanych przez niego sztukach grał między innymi Zbigniew Cybulski. W ciągu swojej 6 letniej działalności w teatrze, Bim-Bom wystawił pięć programów: „Zero” (1954), „Ahaaa”(1955), „Radość Poważna”(1956), Toast (1957), i „Coś by trzeba” (1960).

W 1955 r. wraz z teatrem zdobył pierwszą nagrodę na I Ogólnopolskim Przeglądzie Studenckich Teatrów Satyrycznych w Warszawie w 1958 r. Jest również autorem ponad 30 książek i wielu przedstawień teatralnych oraz filmów fabularnych[2].

Bibliografia