Alemany, Bernardo

Zgłoszenie do artykułu: Alemany, Bernardo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Alemany, Bernardo

Data urodzenia:

4 października 1909

Miejsce urodzenia:

Częstochowa

Informacje

Dyrygent. Początkowo działał w Berlinie. Pod koniec 1931 r. na płytach „Syreny Record” ukazała się seria nagrań jego siedmioosobowego zespołu, reklamowanego jako Orquesta Tipica Argentina (orkiestra tangowa). Być może były to nagrania dokonane w Warszawie, ale nie wykluczone, że wytłoczono je z matryc importowanych z Niemiec. Orkiestra występowała w Niemczech, Belgii i Francji. Po dojściu hitlerowców do władzy Alemany wyemigrował z Niemiec (prawdopodobnie do Ameryki Południowej). Jeszcze jedna płyta „Syreny Record” z nagraniami jego orkiestry ukazała się w 1935 r[1].

Bibliografia