Lerski, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Lerski, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Lerski, Tomasz

Data urodzenia:

7 września 1969

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Varsavianista, historyk kultury, dziennikarz. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska na temat książki Czarny ląd – Warszawa Wandy Melcer). Otrzymał Nagrodę Varsavianistyczną (prezydenta miasta) za książkę Syrena Record – pierwsza polska wytwórnia fonograficzna 1904–1939. Poland’s first recording company (1000 str. objętości) ex aequo z Powstaniem ’44 Normana Daviesa (2004 r.). W 2007 r. opublikował Encyklopedię Kultury Polskiej XX wieku. Muzyka – Teatr – Film. W 2008 r. uzyskał doktorat z zakresu historii/historii techniki w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Pisze od 16 roku życia w prasie stołecznej, m.in. o dawnych firmach warszawskich, o zabytkach Warszawy („Kurier Polski”, „Gazeta Wyborcza”, „Express Wieczorny”, „Życie Codzienne”). Publikował też w „Spotkaniach z zabytkami”, „Ruchu Muzycznym” i „Jazz Forum”. W 1992 r. debiutował w radio audycją o piosenkarzu Adamie Astonie.

Jest również członkiem-założycielem Społecznego Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK, Towarzystwa Miłośników Łazienek Królewskich, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Przyjaciół Falenicy[1].

Bibliografia