Lerski, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Lerski, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lerski, Tomasz

Data urodzenia:

7 września 1969

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Varsavianista, historyk kultury, dziennikarz. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska na temat książki Czarny ląd – Warszawa Wandy Melcer). Otrzymał Nagrodę Varsavianistyczną (prezydenta miasta) za książkę Syrena Record – pierwsza polska wytwórnia fonograficzna 1904–1939. Poland’s first recording company (1000 str. objętości) ex aequo z Powstaniem ’44 Normana Daviesa (2004 r.). W 2007 r. opublikował Encyklopedię Kultury Polskiej XX wieku. Muzyka – Teatr – Film. W 2008 r. uzyskał doktorat z zakresu historii/historii techniki w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Pisze od 16 roku życia w prasie stołecznej, m.in. o dawnych firmach warszawskich, o zabytkach Warszawy („Kurier Polski”, „Gazeta Wyborcza”, „Express Wieczorny”, „Życie Codzienne”). Publikował też w „Spotkaniach z zabytkami”, „Ruchu Muzycznym” i „Jazz Forum”. W 1992 r. debiutował w radio audycją o piosenkarzu Adamie Astonie.

Jest również członkiem-założycielem Społecznego Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK, Towarzystwa Miłośników Łazienek Królewskich, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Przyjaciół Falenicy[1].

Bibliografia