Aloiz, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Aloiz, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Aloiz, Władysław

Pseudonim:

Francewicz, Wladislaw

Właściwie:

Musikant, Władysław

Inicjały:

W. S.

W. F.

Data urodzenia:

1 lipca 1860

Miejsce urodzenia:

Praga

Data śmierci:

1917

Miejsce śmierci:

Petersburg

Informacje

Wiolonczelista. Studiował w Praskim Konserwatorium. Od 1887 r. działał w Warszawie. Był wiolonczelistą orkiestry Teatru Wielkiego. Uczył w Instytucie Muzycznym. Dyrygował przedstawieniami operowymi w Teatrze Letnim. W 1891 r. wyjechał do Rosji, gdzie pracował jako pedagog najpierw w Odessie, a następnie w Petersburgu. Wraz z muzykami Brauerem i Manasewiczem występował w trio oraz nagrał płyty w Syrenie Record[1].

Bibliografia