Amsterdam, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Amsterdam, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Amsterdam, Aleksander

Pseudonim:

Allen, Artur

Orlan, Aleksander

Data urodzenia:

1903
Jest to data niepewna.

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

Dokładna data nie jest znana – podczas II wojny światowej.

Informacje

Autor tekstów, prawnik.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie międzywojennym należał do palestry warszawskiej. Jako prawnik współpracował ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych, był także członkiem tego stowarzyszenia.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych kilka jego tekstów pojawiło się na płytach gramofonowych różnych wytwórni. Zginął z rąk hitlerowców podczas II wojny światowej[1].

Bibliografia