Amsterdam, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Amsterdam, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Amsterdam, Aleksander

Pseudonim:

Allen, Artur

Orlan, Aleksander

Data urodzenia:

1903
Jest to data niepewna.

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

Dokładna data nie jest znana – podczas II wojny światowej.

Informacje

Autor tekstów, prawnik.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie międzywojennym należał do palestry warszawskiej. Jako prawnik współpracował ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych, był także członkiem tego stowarzyszenia.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych kilka jego tekstów pojawiło się na płytach gramofonowych różnych wytwórni. Zginął z rąk hitlerowców podczas II wojny światowej[1].

Bibliografia