Arnsztajn, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Arnsztajn, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Arnsztajn, Jan

Pseudonim:

Ćwiek

Jerzmanowski

Data urodzenia:

1897

Miejsce urodzenia:

Lublin

Data śmierci:

1934

Informacje

Lekarz, harcerz, członek Organizacji Młodzieży Narodowej, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), legionista 1 kompanii VI batalionu I Brygady Legionów Polskich. Uczestnik kampanii wołyńskiej. Od 1916 r. ponownie w POW (komendant miasta Lublina w okresie od 1.08. do 4.10.1916 r.). W 1917 r. zastępca Komendanta Okręgu VIII POW. Wykładowca na kursach wojskowych. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Prezes Zarządu Okręgowego Związku Peowiaków w Lublinie[1].

Bibliografia