Asnyk, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Asnyk, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Asnyk, Adam

Pseudonim:

El...y

Ely...

Data urodzenia:

14 września 1838

Miejsce urodzenia:

Kalisz

Data śmierci:

2 lipca 1897

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Poeta, nowelista, dramaturg, dziennikarz, poseł, czołowy przedstawiciel pozytywizmu. Studiował w Paryżu oraz Heidelbergu. Wiele lat przebywał i działał za granicą. Opublikował poezje (sonety Nad głębiami), sztuki teatralne[1].

Bibliografia

1. 

Lerski, Tomasz

2. 

http://literat.ug.edu.pl/autors/asnyk.htm
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej [odczyt: 29.07.2010].