Azarewicz, Helena

Zgłoszenie do artykułu: Azarewicz, Helena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Azarewicz, Helena

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Wilno

Data śmierci:

8 grudnia 1975

Miejsce śmierci:

Penley (Wielka Brytania)

Informacje

Śpiewaczka (sopran). Solistka na płytach „Syrena Electro” i „Odeon” w repertuarze religijnym. W latach trzydziestych mieszkała w Warszawie i pracowała jako urzędniczka w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Śpiewała jako solistka podczas uroczystości w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, a także należała do Chóru Świętokrzyskiego (jej nazwisko podawano czasem błędnie jako Azerewicz). Dysponowała dobrym, starannie wyszkolonym głosem. Po II wojnie światowej osiadła na emigracji[1].

Bibliografia