Bajkowska, Zofia

Zgłoszenie do artykułu: Bajkowska, Zofia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bajkowska, Zofia

Data urodzenia:

21 września 1881
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 1 stycznia 1896 r.

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

5 czerwca 1972

Miejsce śmierci:

Glasgow (Wielka Brytania)

Informacje

Autorka tekstów. Pisała teksty piosenek, romansów cygańskich, pieśni, melorecytacji. Córka Agatona Gliera. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Ukończyła gimnazjum w Warszawie. Podczas I wojny światowej występowała jako aktorka w teatrach frontowych i organizowała koncerty na cele społeczne. Mocno związana z teatrami i kabaretami Warszawy oraz życiem warszawskiej cyganerii artystycznej. Współzałożycielka i członkini Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Po II wojnie światowej przebywała na emigracji[1].

Bibliografia