Bartels, Artur

Zgłoszenie do artykułu: Bartels, Artur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bartels, Artur

Barthels, Arthur

Pseudonim:

Bérangere Polski

Krakowski Béranger

Data urodzenia:

1818

Data śmierci:

1885

Informacje

Poeta, satyryk, rysownik, dramatopisarz[1].

Był niezwykle popularny w ówczesnej Warszawie. Był przekorny, dowcipny, wszechstronnie utalentowany. To satyryk, humorysta, ironista, pieśniarz, kompozytor i pianista, doskonały ilustrator, urokliwy causeur, arbiter elegantiarum. Damy podziwiały w nim wytworną sylwetkę i nieskazitelne maniery. Mężczyźni cienili przyjaźń Bartelsa i jego kawalerską fantazję. Lubił go Prus, chwalił Kostrzewski, uwielbiała piękna Modrzejewska. Matejko uwiecznił jego arystokratyczny profil w Hołdzie pruskim. Ten arystokratyczny profil odziedziczył podobno po przodkach: Radziwiłłach i Tyszkiewiczach[2].

Bibliografia