Bartlewicz, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Bartlewicz, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bartlewicz, Jan

Data urodzenia:

25 listopada 1900

Miejsce urodzenia:

Częstochowa

Data śmierci:

30 grudnia 1981

Miejsce śmierci:

Bydgoszcz

Informacje

Autor tekstów. Był synem Jordana i Wiktorii z Roszkowskich. Uczęszczał do gimnazjum Vetterów w Lublinie, następnie studiował na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1923 r. ukończył Szkołę Podchorążych, dwa lata później Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu, zaś w 1929 r. kurs przy Biurze Historycznym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1930 r. został absolwentem Szkoły Oficerów Broni Podwodnej w Tulonie. W latach 1930–1939 służył w polskiej Marynarce Wojennej.

Pisał teksty piosenek, komedie, nowele, współpracował z Polskim Radiem oraz wieloma czasopismami marynistycznymi i wojskowymi; opublikował szereg prac o tematyce historycznej. Od 1932 r. był członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Walczył w kampanii wrześniowej, później znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie służył w polskiej marynarce na Zachodzie. W 1948 r. powrócił do kraju i pracował jako dziennikarz i literat[1].

Bibliografia