Basa, Michał

Zgłoszenie do artykułu: Basa, Michał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Basa, Michał

Pseudonim:

Mściciel

Data urodzenia:

4 września 1912

Miejsce urodzenia:

Tarczek (województwo kieleckie)

Informacje

Pochodził z biednej, czternastoosobowej rodziny chłopskiej. Po skończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej w Bodzentynie musiał wrócić do pracy na roli. Ale nie zerwał kontaktu z wiedzą. Wolne chwile przeznaczał na samokształcenie i działalność społeczną. Był zdolnym organizatorem, pracował jako sekretarz Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” i sekretarz Kółka Rolniczego. Działał również w amatorskim zespole teatralnym, w którym przez jakiś czas pełnił funkcję kierownika i reżysera. Podczas wojny tereny Gór Świętokrzyskich były ośrodkiem silnego Ruchu Oporu. Michał Basa znalazł się w szeregach Batalionów Chłopskich (BCh). Powierzono mu dowództwo miejscowej drużyny BCh, następnie otrzymał nominację na zastępcę dowódcy plutonu. Po aresztowaniu przez hitlerowców i po ucieczce z obozu dołączył do zgrupowania Armii Krajowej „Ponurego”, którego partyzancki obóz znajdował się w lasach świętokrzyskich na tzw. Wykusie, oddalonym zaledwie o kilkanaście kilometrów od rodzinnej wioski Basy. Na partyzanckich biwakach zaczął układać piosenki, kolędy i wiersze. Po zakończeniu wojny wrócił do Tarczku i zajął się gospodarką. Powrócił także do przerwanej działalności społecznej. Był aktywnym członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, kierował zespołem artystycznym, należy do Towarzystwa Ludoznawczego i do Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie. Jego powojenne wiersze, które zaczął drukować w 1965 r. na łamach „Kameny”, można znaleźć obecnie w kilku antologiach, m. in. Od Bugu do Tatr i Bałtyku, Wieś Tworząca oraz Wiersze proste jak życie. Do ciekawszych jego utworów zaliczane są: Grób w puszczy, List do matki, Herb i pies, trzy Kolędy w obozie napisane podczas okupacji i Taniec Jędrka[1].

Bibliografia