Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945 Szewera, Tadeusz (opracowanie)
Straszyński, Olgierd (opracowanie muzyczne)
Papier, Tadeusz (redakcja)
Kaźmierczak, Janusz (opracowanie)
Prokulewicz, Roman (opracowanie graficzne)
Marchewka, Paweł (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd Uzupełnienie: opracowanie Tadeusz Szewera; opracowanie muzyczne Olgierd Straszyńsk; uzupełnienie do 2 wydania Janusz Kaźmierczak; redakcja Tadeusz Papier; obwoluta i strony tytułowe Roman Prokulewicz; redaktor techniczny Paweł Marchewka

Data wydania:

1975

Miejsce wydania:

Łódź: Wydawnictwo Łódzkie

Wydanie:

2, poszerzone

Typ publikacji:

antologia

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S57

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S296