Benda, Karol

Zgłoszenie do artykułu: Benda, Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Benda, Karol

Data urodzenia:

17 lutego 1893

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

25 sierpnia 1942

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Aktor. Debiutował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od 1917 r. był aktorem Teatru Polskiego w Warszawie, następnie grał w warszawskich Teatrach Miejskich. Od 1924 r. kierował teatrem w Toruniu. W 1928 r. opuścił Toruń i przez rok występował w Poznaniu. Później wyjechał za granicę i w latach 1929–1930 działał w Paryżu. Powrócił w 1932 r. i do wybuchu II wojny światowej był aktorem i reżyserem teatralnym w Warszawie. W 1933 r. dokonał dla „Syreny Record” nagrań poezji Juliusza Słowackiego oraz fragmentów Zemsty Aleksandra Fredry. Zaliczany jest do grona najwybitniejszych aktorów dramatycznych okresu międzywojennego[1].

Bibliografia