Bielska, Józefa

Zgłoszenie do artykułu: Bielska, Józefa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bielska, Józefa

Właściwie:

Bielska, Józefina

Data urodzenia:

22 kwietnia 1882

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

10 maja 1960

Miejsce śmierci:

Dom Aktora w Skolimowie pod Warszawą

Informacje

Śpiewaczka, aktorka. Debiutowała we Lwowie w 1898 r. Występowała w operetkach, wodewilach, widowiskach estradowych. Gościnnie pojawiała się w innych miastach – Lublinie, Ciechocinku, Warszawie. Od 1905 r. śpiewała na koncertach w Filharmonii Warszawskiej, występowała też w operetce w Teatrze Nowości (ul. Daniłowiczowska). Ponadto w Rozmaitościach, Miniaturach i Renaissance. Od 1915 r. przebywała w Rosji; grała w Moskwie, Kijowie, Charkowie i Petersburgu. Po powrocie do Warszawy występowała od 7 września 1918 r. w Teatrze Czarny Kot (w duecie z mężem, Rapacki_Wincenty – synem). W 1921 r. występowała w Teatrze Nowym, zaś w latach 1922–1924 śpiewała w operetce w Teatrze Nowości (ul. Bielańska). Zagrała też w kilku filmach. Z Syreną Record była związana od najwcześniejszego okresu istnienia wytwórni. W 1924 r. wycofała się z kariery scenicznej[1].

Bibliografia