Binom, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Binom, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Binom, Mieczysław

Pseudonim:

Gruszecki, Mieczysław

Właściwie:

Birnbaum, Mieczysław

Data urodzenia:

1889
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 1899 r.

Miejsce urodzenia:

Częstochowa

Data śmierci:

kwiecień 1940
Miesiąc śmierci jest niepewny – niektóre źródła podają maj 1940 r.

Miejsce śmierci:

Katyń

Informacje

Autor tekstów. W okresie międzywojennym był dziennikarzem, publicystą, redaktorem naczelnym „Legionisty”. Tłumaczył dzieła literatury rosyjskiej. Pisał utwory satyryczne, w których opisywał zjawiska obyczajowe. Używał pseudonimu literackiego Mieczysław Gruszecki. Występował na wieczorach autorskich, przede wszystkim w Warszawie i Łodzi. W 1936 r. nagrał kilka swych nowel humorystycznych dla Syreny Record.

W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu porucznika rezerwy Wojska Polskiego. Dostał się do niewoli sowieckiej i został internowany w obozie w Kozielsku. Prowadził tam tajne odczyty i prelekcje o antysowieckim charakterze. Został zamordowany przez NKWD w Katyniu[1].

Bibliografia