Boczarow, Michał Wasiliewicz

Zgłoszenie do artykułu: Boczarow, Michał Wasiliewicz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Boczarow, Michał Wasiliewicz

Data urodzenia:

2 listopada 1872
Dzień urodzenia jest niepewny – niektóre źródła podają 14 listopada.

Miejsce urodzenia:

Petersburg

Data śmierci:

29 kwietnia 1936

Miejsce śmierci:

Leningrad

Informacje

Rosyjski śpiewak operowy (baryton). Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kijowie. Studia wokalne odbył w Kijowie oraz we Włoszech. W latach 1900–1916 był czołowym solistą teatrów operowych w Moskwie, najdłużej w Teatrze Zimina. W okresie pomiędzy 1916 r. a 1923 r. występował na wielu scenach operowych, najczęściej w Odessie, Kijowie, Baku i Swierdłowsku. Od 1923 r. śpiewał jako pierwszy baryton w leningradzkim Teatrze Opery i Baletu im. Kirowa. Pracę artystyczną zakończył w 1928 r.

W repertuarze miał około 90 najpoważniejszych partii operowych; uznawany był przez krytykę muzyczną za najlepszego na scenach rosyjskich wykonawcę partii barytonowej w operze Demon Artura Rubinsteina. Kreację tę uwiecznił na płytach Syreny Record. Miał silny, równy we wszystkich rejestrach głos, wybitny temperament sceniczny oraz duże zdolności aktorskie. Był bardzo czynnym artystą, występował w cyklach koncertowych poświęconych twórczości Ryszarda Wagnera, Czajkowski_Piotr i innych; nie stronił również od dzieł awangardowych – w 1927 r. brał udział w rosyjskiej premierze Wozzecka Albana Berga i odniósł wielki sukces. Pracował ponadto jako pedagog oraz publikował artykuły w prasie muzycznej[1].

Bibliografia