Broniewski, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Broniewski, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Broniewski, Władysław

Data urodzenia:

1897

Data śmierci:

10 lutego 1962

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1925 r. W latach 1925–1936 był sekretarzem „Wiadomości Literackich”. Opublikował m.in. tomy wierszy (do najważniejszych należą Wiatraki z 1925 r., Dymy na miastem z 1927 r., Troska i pieśń z 1932 r., Krzyk ostateczny z 1938 r.). Tłumaczył poezję i prozę rosyjską (m.in. utwory Nikołaja Gogola, Fiodora Dostojewskiego, Sergiusza Jesienina)[1].

Bibliografia