Butkiewicz, Mścisław

Zgłoszenie do artykułu: Butkiewicz, Mścisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Butkiewicz, Mścisław

Data urodzenia:

1876

Data śmierci:

1925
Jest to data niepewna.

Informacje

Oficer kawalerii armii rosyjskiej, sztab-rotmistrz Nowo-Rosyjskiego Pułku Dragonów. Na własną prośbę przeniesiony do Legionu Puławskiego. Od maja 1915 r. dowódca 2 szwadronu, następnie Dywizjonu Ułanów Polskich. Oficer 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W 1920 r. dowódca 13 Pułku Ułanów. Od 18 października 1920 r. na czele pułku w składzie wojsk Litwy Środkowej. Uczestnik zagonów na Szyrwinty (19 październik) i Pozelwę (27–28 październik). Dowódca Wileńskiej Brygady Jazdy, potem Dywizji Jazdy Litwy Środkowej. W styczniu 1921 r. ponownie dowódca 13 Pułku Ułanów, następnie w stanie nieczynnym. Komendant wojskowy miasta Warszawy. Zginął w pojedynku[1].

Bibliografia