Chwast, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Chwast, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Chwast, Henryk

Chwast, Henri

Chwasti, Henri

Pseudonim:

Asper, Bruno

Informacje

Kompozytor. Jego nazwisko pojawia się na płytach także jako Henri Chwast i Henri Chwasti. Członek sekcji kompozytorów muzyki lekkiej Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Muzyk, który prawdopodobnie latach dwudziestych działał w Polsce, a następnie wyjechał do Francji (jest to nazwisko występujące w spisach kompozytorów francuskich). Komponował za granicą muzykę do pierwszych filmów dźwiękowych (np. napisał piosenki do filmu Rio Rita). W kraju jego utwory były wykorzystywane w programach rewiowych warszawskich teatrów. Najwcześniejsza nagrana jego kompozycja pochodzi z 1927 r[1].

Bibliografia