Czerwiński, Wincenty

Zgłoszenie do artykułu: Czerwiński, Wincenty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czerwiński, Wincenty

Pseudonim:

Niekrasicki

Data urodzenia:

13 października 1895

Miejsce urodzenia:

Mława

Data śmierci:

1986

Informacje

Ukończył gimnazjum filologiczne w Płocku. Studiował w Wyższej Szkole Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, a następnie na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej. W latach międzywojennych był dyrektorem pierwszej Miejskiej Szkoły Zawodowej im. Konarskiego. Wykładał również przedmioty techniczne w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych dla Nauczycieli. Publikował artykuły popularno-naukowe na łamach gazet i czasopism stołecznych. Zmobilizowany w 1939 r., brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 1 pułku lotniczego. Trafił do niemieckiego obozu jenieckiego „Stalag”, skąd został zwolniony w 1940 r. na skutek choroby. Wrócił do Warszawy, objął kierownictwo nad szkołą im. Konarskiego i włączył się do prac Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Pełnił funkcję przewodniczącego grupy dyrektorów szkół przemysłowych I stopnia w konspiracyjnej Międzystowarzyszeniowej Komisji Oświatowej TON.

Pod pseudonimem „Niekrasicki” rozwijał także żywą działalność satyryczną. W latach 1940–1944 napisał wiele ballad i piosenek ulicznych, wśród nich Kuplety warszawskie (na mel. „W saskim ogrodzie koło fontanny”), dziadowską piosenkę Ofensywa na Kercelak, Rommeliada (na mel. „Zielony kapelusik”), Konferencja w Teheranie (na mel. „W lasku Ida trzy boginie”) oraz zabawną kolędę dziadowską (na mel. „Posłuchajcie ludkowie”). Był również autorem popularnej ballady Trzech pludrysów, którą prezentował na konspiracyjnym koncercie w grudniu 1941 r., i którą w różnych wersjach wykonywali później „artyści” kolejowi. Poza tym pisał wierszyki żartobliwe, fraszki oraz sonety. W czasie powstania był członkiem komendantury bloku z ramienia Armii Krajowej.

Po wyzwoleniu wrócił do szkolnictwa. Mieszkał i pracował w Warszawie. W 1968 r. wydał podręcznik Maszynoznawstwo dla Techników Włókienniczych i Drzewnych. W 1972 r. uzyskał nagrodę Towarzystwa Miłośników Pamiętnikarstwa za wspomnienia Warszawa w pamięci trzech pokoleń. Część utworów napisanych w latach wojny zebrał w tomiku Szkopskie lata i opublikował je w 1946 r. pod pseudonimem „Niekrasicki”. Kilka satyr wydrukowano w zbiorku Stanisława Dzikowskiego pt. Niemiec wyszydzony, który ukazał się również w 1946 r. nakładem Wydawnictwa L. Fiszera i J. Kubickiego w Warszawie[1].

Bibliografia