Dłutek, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Dłutek, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Dłutek, Jan

Data urodzenia:

22 czerwca 1881

Informacje

Kompozytor, dyrygent, żołnierz Legionów. Od 1919 r. był kapelmistrzem orkiestry pułku Ułanów Jazłowieckich i dowódcą plutonu trębaczy pułku w Kołomyi. W latach międzywojennych prowadził w garnizonie lwowskim zespół muzyczny. Orkiestra pod jego kierunkiem była ozdobą wielu uroczystości na terenie Lwowa – zawodów sportowych, wyścigów konnych, biegów myśliwskich w dniu św. Huberta.

W 1927 r. skomponował Modlitwę Ułana Jazłowieckiego do słów Władysława Nowackiego; był także autorem marsza pułkowego. Komponował utwory taneczne walce, mazury, polki. W wytwórni „Syrena Record” sprowadzona specjalnie do Warszawy Orkiestra 14 pułku Ułanów Jazłowieckich nagrała pod jego dyrekcją kilka marszów ułańskich. Modlitwę Ułana Jazłowieckiego nagrała również orkiestra Henryka Warsa[1].

Bibliografia