Dobrowolska, Aurelia

Zgłoszenie do artykułu: Dobrowolska, Aurelia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Dobrowolska, Aurelia

Data urodzenia:

28 stycznia 1881

Miejsce urodzenia:

Moskwa

Informacje

Śpiewaczka. W latach 1897–1902 odbyła studia wokalne w Konserwatorium Moskiewskim. Od 1904 do 1910 r. była solistką opery Zimina. Jej oficjalny debiut sceniczny odbył się w 1905 r. w Teatrze Maryjskim w Petersburgu. W 1910 r. przyjęto ją jako solistkę do zespołu Teatru Wielkiego w Moskwie. W 1913 r. dokonała w Moskwie nagrań płytowych dla „Syreny Record”. Niedługo przed wybuchem I wojny światowej wyjechała na tournée zagraniczne; śpiewała m.in. w Paryżu i Londynie. W latach międzywojennych występowała na scenach operowych m.in. w Jekaterynburgu, Charkowie i Niżnym Nowgorodzie[1].

Bibliografia