Dreadhunter, Franz

Zgłoszenie do artykułu: Dreadhunter, Franz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

  Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka

Chłopcy z Placu Broni

1987-03

2000

El Dupa

Homo Twist

1993

Püdelsi

1985

Tilt

1979

Bibliografia

1. 

https://polskirock.eu/muzyk/franz-dreadhunter/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 16.12.2022].

2. 

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1135705
Internetowa Baza Filmu Polskiego [odczyt: 21.09.2009].