Homo Twist

Zgłoszenie do artykułu: Homo Twist

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Homo Twist

Data powstania:

1993

Informacje

Krakowski zespół rockowy utworzony w 1993 r. przez Macieja Maleńczuka – voc., g., lider, z Markiem Kowalem – bg., Grzegorzem Schneiderem – dr. Na debiutancki CD Homo Twist: Cały ten seks złożyły się nowe opracowania dawnego, prezentowanego podczas ulicznego muzykowania repertuaru Macieja Maleńczuka z lat 80-tych. W 1994 r. zespół tworzyli: Maciej Maleńczuk – voc., g., lider, Dariusz „Franz Dreadhunter” Adamczyk – bg., Artur Hajdasz – dr. Wystąpił w koncercie rockowym na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’95. W 1996 r. ukazał się drugi CD Homo Twist, do którego repertuar przygotował Maciej Maleńczuk (teksty własne oraz tłumaczenia poezji amerykańskiej), a rok później CD Homo Twist: Moniti Revan. W zespole grał także Olaf Deriglasoff – bg. Zakończył działalność w 2000 r., którą wznowił pięć lat później jako kwartet: Tomasz Dominik – dr., Maciej Maleńczuk – voc., g., lider, Tomasz Pukacki – bg., Jakub Rutkowski – perc. lub kwintet z Piotrem Lewickim – kbrd[1].

Bibliografia