Dżigan, Szymon

Zgłoszenie do artykułu: Dżigan, Szymon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Dżigan, Szymon

Data urodzenia:

1905

Data śmierci:

1980

Miejsce śmierci:

Izrael

Informacje

Komik, aktor charakterystyczny, piosenkarz. Artysta teatru żydowskiego „Ararat” w Łodzi, jeden z czołowych, powszechnie znanych artystów żydowskich lekkiej muzy. Występował w duecie komicznym z Israelem Schumacherem (aktorem komediowym, działającym do 1948 r. w Polsce, następnie emigrującym do Izraela i występującym tam do śmierci w 1961 r.) tworząc słynne duo komików Dżigan i Schumacher. W latach trzydziestych duet był główną atrakcją specjalnie dla nich (i przez nich) tworzonych przedstawień rozrywkowych, do których znani kompozytorzy żydowscy (np. Iso Szajewicz) pisali muzykę.

Podczas II wojny światowej Dżigan znalazł się w ZSRR i do chwili aresztowania przez NKWD prowadził tam z Schumacherem teatr rozrywkowy. Teatr istniał najpierw w Kijowie (od 1940 r.), następnie (po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej) w Charkowie i Taszkiencie. Po zakończeniu wojny Dżigan mieszkał i występował w Izraelu. Goszczący w 1966 r. w Tel Awiwie Henoch Kon skomponował specjalnie dla niego muzykę do jego przedstawień[1].

Bibliografia