Englard, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Englard, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Englard, Kazimierz

Englard, Karl

Engelhardt, Karl

Data śmierci:

1942

Informacje

Pianista, harmonista, dyrygent, kompozytor, aranżer. Z pochodzenia Niemiec. Przybył do Polski na początku lat dwudziestych wraz z bratem muzykiem – został zaangażowany w Berlinie przez Zygmunta Karasińskiego do jego orkiestry (1922 r.). W Warszawie występował w orkiestrze Karasińskiego najpierw w kawiarni „Ziemiańskiej”, potem w dancingu „Oaza” (grał na trąbce, klarnecie i skrzypcach). Dzięki współpracy z Karasińskim uznawany jest za jednego z pionierów jazzu w Polsce.

Po opuszczeniu orkiestry Karasińskiego stworzył i prowadził własny zespół w kawiarni Loursa w Hotelu Europejskim. Później prowadził zespół harmonistów, który grał w teatrach rewiowych, np. w 1932 r. w „Wesołym Teatrze”.

Dla „Syreny Record” dokonał ze swym zespołem bardzo wielu nagrań muzyki ludowej. Gościnnie występował z własną orkiestrą w różnych miastach, m.in. w latach 1934–1935 w kawiarni „Roma” w Łodzi[1].

Bibliografia