Figura, Jarosław

Zgłoszenie do artykułu: Figura, Jarosław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Alkohol w walce o pokój

Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław

Człowiek o smutnym oddechu

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Dom rodzinny

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Dwóch wchodzi a jeden wychodzi

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Jak śnięty śledź

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Kołysanka dla narzeczonej tapicera

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Krótka przygoda z człowiekiem, który obiecywał wykładzinę podłogową

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Kuracja doktora Granata

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Najbardziej fatalna para od czasów V2

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Prywatne życie kasjerki PKP

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Stefan

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Figiel, Leszek
Janiszewski, Jarosław

Szpieg

Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław

Taniec lekkich goryli

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Terrorystyczne bojówki

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

W imieniu prawa

Figura, Jarosław
Janiszewski, Jarosław

Janiszewski, Jarosław
Figura, Jarosław

Więcej...
Bibliografia