Gert, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Gert, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gert, Jerzy

Właściwie:

Gartner, Izaak

Data urodzenia:

31 marca 1908

Miejsce urodzenia:

Tarnów

Data śmierci:

5 czerwca 1968

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Kompozytor, aranżer, dyrygent. W wieku 16 lat rozpoczął studia w Neues Wiener Konserwatorium, następnie uczył się w Akademie für Musik und Darstellende Kunst w Berlinie. Był uczniem wybitnych muzyków: Albana Berga i Arnolda Schönberga.

Po powrocie do kraju objął stanowisko kierownika muzycznego i dyrygenta orkiestry w wytwórni płyt gramofonowych „Odeon” w Warszawie; w firmie tej pracował do wybuchu II wojny światowej. Współtworzył jedną z pierwszych orkiestr jazzowych w Polsce – słynną krakowską orkiestrę studencką Szał.

We wrześniu 1939 r. znalazł się we Lwowie i do czerwca 1941 r. był dyrektorem Filharmonii Lwowskiej. Po II wojnie światowej działał w Krakowie – od 1947 r. kierował orkiestrą symfoniczną w tamtejszej rozgłośni Polskiego Radia, zorganizował także Chór Polskiego Radia. Zespoły te prowadził aż do śmierci. W pierwszych latach powojennych pełnił funkcję kierownika artystycznego Teatru Muzycznego w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej[1].

Bibliografia