Gillowa, Janina

Zgłoszenie do artykułu: Gillowa, Janina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gillowa, Janina

Pseudonim:

Junona

Dolecka, Tina

Data urodzenia:

1898

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1969

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autorka tekstów. Od 1919 r. studiowała w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu i śpiewu solowego; studia te ukończyła w 1929 r. ze złotym medalem. W latach dwudziestych pod pseudonimem Junona opublikowała pierwsze utwory literackie. Pisała libretta oper i operetek, teksty literackie do oratoriów, arie, pieśni, piosenki. Tłumaczyła teksty piosenek zagranicznych, przekładała libretta, publikowała poezje, utwory sceniczne, była także autorką rebusów, szarad, kalamburów itp., drukowanych w popularnych pismach warszawskich.

W latach trzydziestych jej teksty do arii operetkowych i piosenek filmowych zostały nagrane na płyty w „Syrenie Record” i „Odeonie”. Po II wojnie światowej pracowała w Polskim Radiu, gdzie zdobyła uznanie jako autorka słuchowisk dla dzieci. Od 1954 r. pracowała w przedsiębiorstwie impresaryjnym „ARTOS”[2].

Bibliografia

1. 

Spiew_w_Szkole_czasopismo_dla_nauczycieli_dodatek_muzyczny_1962_1_28

2. 

Lerski, Tomasz