Gorecki, Wiesław

Zgłoszenie do artykułu: Gorecki, Wiesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gorecki, Wiesław

Data urodzenia:

1903

Miejsce urodzenia:

Czerniowce

Data śmierci:

1981

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Autor tekstów. Publikował od 1923 r. Był autorem dramatów i liryk, krytykiem literackim. Od 1929 r. należał do Związku Literatów Polskich. Wydał powieści:

Winda (1928 r.),

Sekrety (1929 r.),

Ostatnia przygoda (1930 r.),

Oszust (1933 r.).

Spośród utworów dramatycznych można wymienić m.in. sztuki: Wenus wiejska z 1935 r.; Nowa realizacja Hamleta z 1936 r. Publikował przekłady utworów dramatycznych z języka francuskiego, niemieckiego i włoskiego, pisywał artykuły publicystyczne dotyczące opery, m.in. dla „Gazety Literackiej”[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.