Górzyński, Zdzisław

Zgłoszenie do artykułu: Górzyński, Zdzisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Górzyński, Zdzisław

Data urodzenia:

1895

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

1977

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studiował w Konserwatorium Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego oraz w Wiedniu. Debiutował jako dyrygent w 1916 r. W okresie międzywojennym był niezwykle aktywnym dyrygentem orkiestr teatralnych w wielu miastach, występował w Polskim Radiu, prowadził koncerty filharmoniczne, kierował Filharmonią Ludową, był kierownikiem muzycznym teatrów, w tym teatrów rewiowych, jak „Morskie Oko” i in. Od 1935 r. do wybuchu II wojny światowej prowadził Małą Orkiestrą Polskiego Radia.

Po wojnie był dyrygentem Oper w Poznaniu i w Warszawie, prowadził koncerty w Filharmonii Narodowej, wielokrotnie występował za granicą. Należał do najwybitniejszych dyrygentów polskich XX w. – był artystą niezwykle wszechstronnym, tworzącym kreacje najwyższej próby[1].

Bibliografia