Gosk, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Gosk, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gosk, Jan

Pseudonim:

Bołgaty, Jan

Data urodzenia:

25 grudnia 1915

Data śmierci:

9 stycznia 2008

Informacje

Kapitan Marynarki Wojennej, związany z radiem i teatrem. Służbę wojskową rozpoczął w 1938 r., kiedy to ukończył Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu na Wydziale Administracyjnym i otrzymał stopień podporucznika marynarki. Został oficerem żywnościowym w Kadrze Floty, a następnie oficerem w Oddziale Mobilizacyjnym Komendy Portu Wojennego Gdynia. Uczestniczył w obronie polskiego wybrzeża w 1939 r. Z chwilą upadku Kępy Oksywskiej (19 września), dostał się do niewoli niemieckiej, w której spędził 6 lat, aż do zakończenia wojny w 1945 r. Po powrocie do kraju zgłosił się do służby w Marynarce Wojennej, następnie w Oddziale Marynarki Wojennej Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. W 1946 r. wrócił na wybrzeże i objął obowiązki kwatermistrza Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu. W 1947 r. został wyznaczony na stanowisko kwatermistrza na niszczycielu ORP „Błyskawica”. Ostatnie stanowisko kpt. mar. Jan Gosk zajmował w Biurze Hydrograficznym MW. W 1950 r. został zwolniony ze służby w Marynarce Wojennej.

Pomimo służby wojskowej był związany z działalnością radiową i reżyserską. Jan Bołgaty to jego pseudonim radiowy. Pracował w Polskim Radiu w Warszawie, natomiast po powrocie na wybrzeże tworzył słuchowiska radiowe w Polskim Radiu w Gdańsku. Był także reżyserem spektakli w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz w Teatrze Lalki i Aktora. Uczestniczył w realizacji słuchowiska wg Sławomira Mrożka „Czterej na tratwie” w Studenckiej Agencji Radiowej[1], [3], [4].

Bibliografia

1. 

Szemiel, Marek.

2. 

Wolański, Ryszard.

3. 

http://www.pg.gda.pl/~sarold/.
Strona internetowa archiwum Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku [odczyt: 07.07.2015].

4. 

http://www.navy.mw.mil.pl/.
Strona internetowa Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej [odczyt: 07.07.2015].