Grossman, Ludwik

Zgłoszenie do artykułu: Grossman, Ludwik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Grossman, Ludwik

Data urodzenia:

6 marca 1835

Miejsce urodzenia:

Turek

Data śmierci:

15 lipca 1915

Miejsce śmierci:

Wiesbaden

Informacje

Kompozytor. Studiował u Augusta Freyera w Warszawie oraz u K. Rungenhagena w Berlinie. W 1857 r. został współwłaścicielem składu fortepianów w Warszawie. Skład ten stał się salonem muzycznym Warszawy, nieposiadającej wówczas własnej filharmonii. Był dyrektorem Opery Warszawskiej, współzałożycielem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Pozostawił obszerny dorobek kompozytorski. Tworzył opery, operetki, uwertury, fantazje, suity baletowe, tria fortepianowe, pieśni. Najbardziej znane jego dzieła to opera Duch Wojewody oraz Kantata na otwarcie Kanału Sueskiego z 1871 r[1].

Bibliografia