Grygolunas, Irena

Zgłoszenie do artykułu: Grygolunas, Irena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Grygolunas, Irena

Grygolunas-Buczek, Irena

Nazwisko rodowe:

Prudil, Irena

Data urodzenia:

20 października 1925

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

11 kwietnia 2005

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Polonistka, autorka wierszy, tekstów piosenek, opowiadań dla dzieci i młodzieży, audycji literackich dla radia i telewizji, tłumaczka. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka pod pseudonimem Zosia[2], [3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej

3. 

http://lekarzepowstania.pl/osoba/irena-prudil-grygolunas-buczek/
Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego [odczyt: 22.10.2018].