Hertz, Benedykt

Zgłoszenie do artykułu: Hertz, Benedykt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Hertz, Benedykt

Data urodzenia:

1872

Data śmierci:

1952

Miejsce śmierci:

Podkowa Leśna

Informacje

Autor tekstów. Studiował w Zurychu i Paryżu. W 1910 r. debiutował jako recytator w kabarecie Kabaret_artysyczno-literacki_Momus Arnolda Szyfmana. Następnie występował w „Mirażu” i „Qui pro Quo”. W latach 1926–1939 był recytatorem w Polskim Radiu. Napisał szereg bajek, wierszy, opowiadań i powieści dla dzieci[2].

Bibliografia

1. 

Tygodnik_Niedziela_2008_37

2. 

Lerski, Tomasz