Huzik, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Huzik, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Huzik, Henryk

Pseudonim:

H. H.

Data urodzenia:

1 sierpnia 1914

Miejsce urodzenia:

Łódź

Data śmierci:

1944
Jest to data niepewna.

Informacje

Dziennikarz, poeta, partyzant. Po maturze, którą uzyskał w 1935 r., rozpoczął studia w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Został przyjęty do zespołu redakcyjnego „Kuźni Młodych”, na łamach której debiutował jeszcze jako uczeń Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Jego pierwsze szkolne wiersze trafiły także na karty Antologii Poezji Szkolnej. W zespole redakcyjnym „Kuźni” zaliczany był obok Wojciecha Żukrowskiego do czołowych prozaików drukujących w tym piśmie. W książce Zamknięte koła Kazimierz Koźniewski wspomina, że „Huzik całą swą młodzieńczą namiętność i kiełkujący talent wyładowywał w reportażach i nowelach o beznadziejnej nędzarskiej egzystencji łódzkiego proletariatu – tych pokrzywdzonych i sponiewieranych. Były to kartki pełne drapieżnego pesymizmu...”. Prozę i poezje publikował również w poznańskiej „Kulturze”, lwowskich „Lewarach”, w „Robotniku” i „Kurierze Łódzkim”.

Wybuchła wojna. Huzik jako absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim zastał zmobilizowany do udziału w kampanii wrześniowej. Po jej zakończeniu wrócił do rodzinnej Łodzi, ale na krótko. Niebawem wyjechał do Warszawy. Według relacji Leona Mrozińskiego, do 1941 r. mieszkał przy ul. Marszałkowskiej, a następnie przy ul. Złotej. Według relacji redaktora Zygmunta Ziółka, z Henrykiem Huzikiem nawiązał kontakt w 1943 r. „Jaskólski” – Sławomir Dunin-Borkowski, autor wydanych konspiracyjnie reportaży W ogniu, traktujących o życiu oraz walce partyzantów i skierował go do powstającej sekcji Prasowych Sprawozdawców Wojennych. Dziennikarzy z tej sekcji przygotowywano do służby na pierwszej linii w czasie ewentualnego powstania, a także do służby prasowej poza Warszawą w większych zgrupowaniach partyzanckich. Henryk Huzik poległ prawdopodobnie w czasie walk. Ostatni list pisany przez niego, który dotarł do rodziny, został zaopatrzony w datę 21 lipca 1944 r. Od tamtej pory zaginął wszelki ślad po utalentowanym dziennikarzu i poecie[1].

Bibliografia